adpromo

Szkolenia

Zakres tematyczny szkoleń i warsztatów:
 
1. Analityka.
 • Typy analiz:
  • Statystyka bez tajemnic: od liczenia średniej po analizę czynnikową.
  • Wielowymiarowe analizy statystyczne (analiza regresji, czynnikowa, skupień, korespondencji, conjoint).
  • Eksploracja danych (data mining).
  • Analiza koszykowa.
  • Analiza tekstu i obrazu (text mining, sieci neuronowe).
  • Web Analytics (w tym: jak okiełznać Google Analytics?).
 • Narzędzia analityczne (programy do analiz ilościowych i jakościowych, w tym: open source).
 
2. Badania marketingowe, społeczne, ewaluacyjne.
 • Rola badań w codziennej praktyce firmy.
 • Zarządzanie projektem badawczym.
 • Etyka w badaniach.
 • Projektowanie badań:
  • Jakie tematy można zbadać, a jakich się nie da?
  • Co to oznacza "badanie dobrze zaprojektowane"?
  • Badania z małym, średnim i dużym budżetem.
  • Jakie metody i techniki badań mamy do dyspozycji?
  • Jak dobrać próbę?
  • Jak skonstruować narzędzia badawcze? Jak ułożyć kwestionariusz lub napisać dyspozycje do wywiadu?
 • Przeprowadzanie badań:
  • W jaki sposób poprawnie przeprowadzić badanie?
  • Jak ocenić, czy badanie zostało dobrze zrobione?
  • Współpraca z agencjami i instytutami badawczymi.
 • Analiza wyników:
  • Co mogą nam powiedzieć liczby, słowa i obrazy?
  • Alternatywne źródła wiedzy, walidacja uzyskanych danych.
  • Analizy ilościowe (statystyka, data mining) i jakościowe.
  • Pułapki wnioskowania, czyli jak nie nadinterpretować wyników badań.
  • W jaki sposób ocenić poprawność prezentowanych analiz?
  • Zasady konstruowania dobrych raportów badawczych (układ, zakres, język, tabele i wykresy).
 
3. Marketing i zachowania konsumenckie
 • Najnowsze trendy w marketingu.
 • Data-driven marketing, czyli marketing oparty na wiedzy.
 • Marketing online i offline.
 • Dlaczego ludzie podejmują takie, a nie inne decyzje zakupowe?
 • Czy i jak można sterować konsumentem?
 
4. Prywatność i bezpieczeństwo w Internecie
 • Świadomy użytkownik Internetu.
 • Jakie ślady cyfrowe zostawiamy za sobą i co można z tym zrobić?
 • Ile wiedzą o nas firmy? Co wie o nas Google i Facebook?
 • Procedury ochrony danych.
 • Społeczne i psychologiczne aspekty bezpieczeństwa.
 
5. Networking
 • rekomendacje jako skuteczne narzędzie pozyskiwani klientów
 • efektywny networking – czyli tworzenie długofalowych relacji biznesowych
 • zarządzanie sprzedażą
 
Nasze szkolenia to:
 • Doświadczeni profesjonaliści w roli prowadzących.
 • Różne formy przekazywania wiedzy, duża interaktywność.
 • Połączenie teorii z praktyką.
 • Zawsze aktualna wiedza.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Indywidualne konsultacje po szkoleniu.

Czym się zajmujemy