adpromo

Business Intelligence

Oferta:
 
 • Gromadzenie informacji pochodzących z ogólnodostępnych źródeł.
 • Zasięg geograficzny informacji: od lokalnego do światowego, w zależności od potrzeb.
 • Usługi jednorazowe lub ciągły monitoring.
 
Typy usług:
 
1. Wizerunek Klienta w Internecie.
 • Sposób, w jaki Klient jest przedstawiany w sieci.
 • Mocne i słabe strony wizerunku.
 • Rekomendacje: Co zmienić? Co poprawić? Jakie działania warto kontynuować?
 • Elementy raportu:
  • Informacje w mediach.
  • Pozycjonowanie w wyszukiwarce.
  • Opinie i komentarze w sieci.
  • Ślady cyfrowe (np. działania i wypowiedzi Klienta, które można odnaleźć w sieci).
 
2. Analiza konkurencji.
 • Z kim Klient konkuruje na rynku.
 • Mocne i słabe strony konkurencji.
 • Elementy raportu:
  • Pozycjonowanie na rynku Klienta i podmiotów konkurencyjnych.
  • Dane ekonomiczne.
  • Wzorce działań, strategie, plany i cele.
  • Oferta, ceny, klienci, kanały sprzedaży, kampanie marketingowe.
  • Informacje w mediach.
  • Pozycjonowanie w wyszukiwarce.
  • Opinie i komentarze w sieci.
 
3. Wywiad nt. kontrahentów.
 • Charakterystyka podmiotów, z którymi Klient współpracuje lub planuje współpracować.
 • Elementy raportu:
  • Pozycjonowanie na rynku.
  • Dane ekonomiczne.
  • Wzorce działań, strategie, plany i cele.
  • Oferta, ceny, klienci, kanały sprzedaży, kampanie marketingowe.
  • Informacje w mediach.
  • Pozycjonowanie w wyszukiwarce.
  • Opinie i komentarze w sieci.
  • Ocena wiarygodności.
 
4. Analiza rynku.
 • Analiza ekonomiczna, prawna i społeczna dowolnego rynku i branży.
 • Dane aktualne i historyczne.
 • Trendy i prognozy.
Oferta:
 
 • Przedmiot analizy: wizerunek produktu/usługi/marki/osoby.
 • Usługa jednorazowa lub ciągły monitoring.
 
Raport może obejmować, w zależności od zlecenia, następujące działania:
 
1. Sentiment Analysis.
 • Analiza wydźwięku opinii i recenzji.
 • Sposób, w jaki Klient jest postrzegany w sieci.
 • Wartość opinii/recenzji: pozytywne, neutralne czy negatywne (w procentach).
 • Słowa kluczowe używane do opisu Klienta.
 
2. Informacje w mediach (prasa, telewizja, radio).
 • Słowa kluczowe używane do opisu Klienta.
 • Media, w których wzmianki pojawiają się najczęściej/najrzadziej. Zasięg i profil ww. mediów.
 
3. Social Media Analysis.
 • Analiza zawartości mediów społecznościowych:
  • Profile prowadzone przez Klienta.
  • Inne profile, które wzmiankują o Kliencie.
 • Słowa kluczowe używane do opisu Klienta.
 • Zasięg postów nt. Klienta.
 
4. Analiza pozycjonowania w wyszukiwarce.
 • Wyszukiwania w Google i Bing.
 • W zależności od potrzeb analizę mogą uzupełnić kolejne wyszukiwarki, np. Yandex (rosyjska) czy Baidu (chińska).
 
5. Ślady cyfrowe.
 • Działania i wypowiedzi Klienta, które można odnaleźć w sieci.
 • Pod uwagę brane jest wszystko, co można odnaleźć:
  • Informacje nt. życia prywatnego (rodzina i znajomi, wydarzenia z przeszłości).
  • Informacje nt. życia zawodowego (wykształcenie, przebieg kariery, miejsce zatrudnienia, obowiązki zawodowe).
  • Geolokalizacja (w jakich miejscach Klient był w przeszłości i bywa obecnie).
  • Profile w mediach społecznościowych.
  • Poglądy polityczne, religijność, ulubione rodzaje rozrywki (książki, muzyka, filmy itp..), hobby, zachowania konsumenckie.
 
6. Działania offline.
 • Siedziba firmy/instytucji (umiejscowienie, dojazd, oznakowanie).
 • Identyfikacja wizualna (logo, wystrój wnętrz, ubiór pracowników)
 • Merchandising.
 
7. Badania społeczne.
 • Spontaniczna i wspomagana świadomość marki/produktu/usługi.
 • Analiza semantyczna: skojarzenia, kody kultury.
 • Grupa docelowa: oczekiwana i rzeczywista.
 • Ocena poszczególnych elementów marki/produktu/usługi.
 • Testy konsumenckie (preferencje, testy A/B online i offline).
 • Mystery Shopping (Tajemniczy Klient) - online i offline.
 
8. Podsumowanie.
 • Analiza SWOT.
 • Opinie ekspertów.
 • Rekomendacje.
Oferta:
 
 • Analiza dowolnego tematu np.
  • „Rodzicielstwo w woj. kujawsko-pomorskim.”
  • „Analiza zachowań konsumenckich gospodarstw jednoosobowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 5 lat.”
  • „Co to znaczy: być szlachetnym?”
  • I wiele innych
 
Raport może obejmować, w zależności od zlecenia, następujące działania:
 
1. Analiza danych statystycznych.
 • Poziom podstawowy: prosty opis, częstości, średnia/mediana/itp, tabele i wykresy.
 • Poziom średniozaawansowany: szukanie i potwierdzanie zależności pomiędzy zjawiskami (korelacje, testy statystyczne, analiza regresji, analiza korespondencji).
 • Poziom zaawansowany:
  • Analiza skupień i drzewa decyzyjne (np. "Jakie możemy wyróżnić grupy wśród użytkowników samochodów?").
  • Analiza czynnikowa (np. "Jakie są typy postaw Polaków wobec ekologii?").
  • Analiza dyskryminacyjna (np. "Od czego zależy to, czy klient spłaci kredyt?").
 
2. Analiza tekstów i obrazów.
 • Jakie znaczenie niosą pojęcia/stwierdzenia?
 • Jakie są kody kulturowe (np. co to znaczy "być mężczyzną")?
 • W jaki sposób dane zjawisko przedstawiane jest w mediach (prasa, telewizja), w Internecie (włączając w to np. memy)?
 
3. Badania społeczne.
 • Wywiady indywidualne IDI.
 • Wywiady eksperckie - w tym: technika delficka.
 • Wywiady grupowe FGI (fokusy) - w tym: grupy kreatywne/burza mózgów.

Czym się zajmujemy