adpromo

Analityka

Nasze mocne strony:
 
 • Prowadzimy analizy na każdym poziomie zaawansowania.
 • Nie ma dla nas znaczenia źródło czy format danych.
 • Potrafimy ocenić jakość danych i oddzielić to, co ważne od mniej istotnego.
 • Korzystamy zarówno z gotowych rozwiązań analitycznych, jak i z produktów open source.
 • Każdy raport analityczny zawiera również interpretację wyników, wnioski i rekomendacje.
 
Oferta:
 
1. Statystyka - poziom podstawowy.
 • Prosty i nieskomplikowany opis rzeczywistości.
 • Częstości, statystyki opisowe (średnia, mediana, odchylenie standardowe itd.).
 • Tabele i wykresy.
 
2. Statystyka - poziom średniozaawansowany.
 • Szukanie i potwierdzanie zależności pomiędzy zjawiskami.
 • Korelacje i analiza korespondencji (zależności typu "im większe, tym częściej").
 • Testy statystyczne (zależności istotne statystycznie między dwiema cechami; np. "Czy kwota wydawana na zakupy w internecie zależy od czasu spędzanego w sieci?").
 • Analiza regresji (zależności istotne statystycznie między więcej niż dwiema cechami; np. "W jaki sposób czas spędzany w sieci zależy od wieku, wykształcenia, dochodu, miejsca zamieszkania, stanu rodzinnego?").
 
3. Statystyka i eksploracja danych - poziom zaawansowany.
 
3.1. Analizy wielowymiarowe.
 • Analiza skupień i drzewa decyzyjne (np. "Jakie możemy wyróżnić grupy wśród użytkowników samochodów?").
 • Analiza czynnikowa (np. "Jakie są typy postaw Polaków wobec ekologii?").
 • Analiza dyskryminacyjna (np. "Od czego zależy to, czy klient spłaci kredyt?").
 
3.2. Analiza conjoint.
 • Badanie preferencji konsumenckich np. "Jaki kolor, kształt i gramaturę opakowań wolą klienci?".
 
3.3. Analiza koszykowa.
 • Analiza sprzedaży: kto i co kupuje, i w jakich konfiguracjach (np. "Jeśli kobietat kupuje piwo, to częściej weźmie do tego chipsy czy hummus?").
 • Wsparcie wewnętrznego systemu rekomendacji sklepu/punktu usługowego (np. "Jakie produkty oferować w promocjach łączonych?").
 
3.4. Text mining.
 • Analiza dużych zbiorów tekstów w poszukiwaniu słów kluczowych i powiązań między słowami (np. "Jakie określenia stosuje się do opisu piwa?").
 • Grupowanie dokumentów do siebie podobnych (np. recenzji, skarg i zażaleń na określony temat, reklamacji określonych produktów).
 
4. Analiza tekstów i obrazów.
 • Jakie znaczenie niosą pojęcia/stwierdzenia?
 • Jakie są kody kulturowe (np. co to znaczy "być mężczyzną")?
 • W jaki sposób dane zjawisko przedstawiane jest w mediach (prasa, telewizja), w Internecie (włączając w to np. memy).
 
5. Web Analytics.
 • Ruch na stronie i podstronach.
 • Odsłony, sesje.
 • Unikalni użytkownicy, powracający użytkownicy.
 • Wskaźnik porzucenia strony.
 • „Ścieżki klikania”.
 • Konwersje.
 • Narzędzia: logi serwera, Google Analytics lub podobne aplikacje.
 • I wiele innych.

Czym się zajmujemy