adpromo

Badania

Badania marketingowe, społeczne i ewaluacyjne
 
Realizacja badania to:
 • Przygotowanie zakresu badania na podstawie uzgodnionej z Klientem problematyki.
 • Dobór próby.
 • Konstrukcja narzędzi badawczych i ich wstępne przetestowanie (pilotaż).
 • Przeprowadzenie badań w terenie.
 
Analiza danych i raport pobadawczy podlega dodatkowej wycenie.
 
 
Metody i techniki badawcze
 
1. Wywiad indywidualny IDI.
 • Wywiad w formule one-to-one: jeden respondent i jeden badacz.
 • Może trwać od kilkunastu minut do kilku godzin.
 • Pozwala uzyskać szczegółowe i pogłębione informacje.
 • Sprawdza się przy tematach trudnych, intymnych.
 • Ograniczony wpływ innych osób na poglądy respondenta.
 • Może być przeprowadzony online lub offline.
 • Odmiany:
  • Wywiad ekspercki - w tym: technika delficka.
  • Wywiad w diadzie (dwie osoby, np. małżonkowie/partnerzy, przyjaciele/znajomi).
 
2. Wywiad grupowy FGI (fokusy).
 • Wywiad w formule: jeden badacz i kilku/kilkunastu respondentów.
 • Zazwyczaj trwa ok 60-90 minut.
 • Pozwala uzyskać w trakcie jednej rozmowy wiedzę nt. wielu punktów widzenia.
 • Sprawdza się, gdy do trzeba zbadać temat z różnych stron lub jest problem do rozwiązania.
 • Respondenci są bardziej aktywni i pomysłowi niż w trakcie IDI.
 • Może być przeprowadzony online lub offline.
 • Odmiany:
  • Grupa kreatywna/burza mózgów - gdy trzeba wpaść na nowe rozwiązanie.
  • Grupa konfrontacyjna - gdy chcemy zderzyć kilka punktów widzenia i wszechstronnie przedyskutować problem.
 
3. Mystery Shopping.
 • Tajemniczy Klient.
 • Badanie audytowe obsługi klienta u Zleceniodawcy lub jego konkurencji.
 • Przetestowanie procedur obsługi klienta, w tym obsługi klienta trudnego i procesu reklamacji.
 • Może być przeprowadzone offline, online lub przez telefon.
 
4. Ankieta internetowa CAWI.
 • Badanie kwestionariuszowe prowadzone online.
 • Kwestionariusz jest elektroniczny, co daje możliwość skorzystania z materiałów audiowizualnych i ogranicza możliwość popełnienia pomyłki przez badanego.
 • Respondent wypełnia kwestionariusz w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.
 • Dane zbierane są w sposób automatyczny i we wstępnej formie dostępne tuż po zakończeniu badania.
 • Odmiany:
  • Kwestionariusz wysłany mailem do konkretnej grupy docelowej (np. kierownicy działów marketingu firm woj. kujawsko-pomorskiego).
  • Kwestionariusz umieszczony na stronie www, zaproszenie skierowane do konkretnej grupy docelowej (np. klienci, którzy w ciągu ostatniego roku kupili coś w sklepie online Zleceniodawcy).
Kwestionariusz umieszczony na stronie www, zaproszenie ogólnodostępne (np. mieszkańcy podbydgoskich gmin).

Czym się zajmujemy