adpromo

Marketing

Strategia marketingowa

 
Strategia to podstawa wszystkich działań: wyznacza cele (krótko-, średnio- i długoterminowe), ustala kluczowe problemy i podaje sposoby ich rozwiązania - by firma osiągnęła cel i odniosła sukces.  Przygotowana przez ADPROMO strategia marketingowa jest zawsze skrojona na miarę Klienta, a wszystkie rekomendacje bazują na danych.
Strategia zawiera takie elementy jak:
 1. Analiza dotychczasowej oferty, działań marketingowych i sprzedażowych.
 1. Analiza rynku docelowego i konkurencji.
 2. Segmentacja i profilowanie klienta.
 3. Misja i wizja firmy.
 4. Rekomendacje dot. działań promocyjnych za pomocą różnych narzędzi i w różnych kanałach.
 5. Plan działań marketingowych i zarys harmonogramu.
 6. Rekomendowane kanały sprzedaży i dystrybucji.
Ostateczny zakres produktu/usługi jest dopasowany do potrzeb i możliwości Klienta.
Wycena zależy od skali realizowanych działań.
Wsparcie w realizacji  strategii marketingowej oferujemy na podstawie umowy lub zlecenia pojedynczych działań.

Zamów

Badania marketingowe

 
Realizujemy badania marketingowe, społeczne i ewaluacyjne. Oferujemy pełen pakiet usług: od przygotowania zakresu badań po analizę danych i raport.  Korzystamy zarówno z technik standardowych (ankieta, wywiad), jak i nieszablonowych (badania wizualne, etnografia, eksperymenty); technik jakościowych, ilościowych i mieszanych.
Podstawowe metody i techniki badawcze:
 1. Ankieta internetowa CAWI: badanie kwestionariuszowe prowadzone online; respondent wypełnia kwestionariusz w dogodnym dla siebie miejscu i czasie; dane zbierane są w sposób automatyczny i we wstępnej formie dostępne tuż po zakończeniu badania.
 1. Wywiad indywidualny IDI: rozmowa na zadany temat z pojedynczą osobą; pozwala uzyskać szczegółowe i pogłębione informacje; może być przeprowadzony online lub offline.
 2. Wywiad grupowy FGI (fokus): rozmowa na zadany temat z grupą osób; pozwala uzyskać w trakcie jednej rozmowy wiedzę nt. wielu punktów widzenia; sprawdza się, gdy do trzeba zbadać temat z różnych stron lub gdy jest problem do rozwiązania; może być przeprowadzony online lub offline.
 3. Tajemniczy Klient (Mystery Shopping): badanie audytowe obsługi klienta u zleceniodawcy lub jego konkurencji; przetestowanie procedur obsługi klienta, w tym obsługi klienta trudnego, oraz procesu reklamacji; może być przeprowadzone offline, online lub przez telefon.
Na życzenie Klienta możemy zaprojektować i przeprowadzić badanie innymi metodami i technikami.
Ostateczny zakres produktu/usługi jest dopasowany do potrzeb i możliwości Klienta.
Wycena zależy od skali realizowanych działań.

Zamów

Reklama

 
Skuteczna reklama to taka, która jest nie tylko odpowiednio zaprojektowana i wdrożona, ale przede wszystkim dopasowana do konkretnego produktu/usługi, do marki i firmy, do docelowego odbiorcy i warunków, jakie kształtują rynek.
Oferujemy klasyczne i niekonwencjonalne formaty reklam i działań promocyjnych:
 1. Reklama internetowa: media społecznościowe, portale internetowe, aplikacje mobilne, display (banery na stronach internetowych), e-mail marketing.
 1. Reklama prasowa: sprzedaż powierzchni reklamowej, artykuły sponsorowane.
 2. Reklama w radio i telewizji: spoty reklamowe; jingle radiowe; sponsoring programów / audycji.
 3. Reklama zewnętrzna (OOH): billboardy, citylighty, tablice informacyjne; reklamy na pojazdach (np. komunikacji miejskiej); street advertising (np. ławki reklamowe i inne meble miejskie).
 4. Materiały promocyjne: wkładki reklamowe, prospekty, ulotki, katalogi, oferty, foldery, informatory, wizytówki, roll-upy.
 5. Targi i wystawy, eventy, konferencje i spotkania.
 6. Upominki, gadżety, sesje zdjęciowe.
Współpracujemy z doświadczonymi grafikami, twórcami multimediów, copywriterami, specjalistami od pozycjonowania i informatykami.
Ostateczny zakres produktu/usługi jest dopasowany do potrzeb i możliwości Klienta.
Wycena zależy od skali realizowanych działań.

Zamów

Czym się zajmujemy