adpromo

Data Scientist – czarodziej danych

Upowszechnienie się Big Data zmusiło ludzi zajmujących się danymi do zmiany sposobu myślenia o analityce. Zbiory danych stały się nieporównywalnie większe, bardziej złożone i zróżnicowane. Pierwsze wyzwanie stanowiła technologia: potrzebne były większe dyski i serwery, mocniejsza pamięć operacyjna i łącza zdolne szybko przesyłać duże ilości informacji. Rozwój technologii informatycznych szybko pozwolił uporać się z tym problemem. A że przy okazji przy danych pracowali informatycy, tworzący bazy i hurtownie danych, to im właśnie zlecono prace analityczne. Efekt nie był zadowalający. Informatycy wprawdzie świetnie opanowali algorytmy i procedury analityczne, ale gorzej radzili sobie z interpretacją uzyskanych informacji. Pojawił się więc pomysł, by do zespołów informatycznych dokoptować ludzi innych specjalności: statystyków, ekonomistów, psychologów, socjologów. Ich zadaniem było czuwanie nad merytoryczną poprawnością analiz i interpretacja wyników w kontekście czynników społeczno-ekonomicznych.

Interdyscyplinarne zespoły analityczne pracowały i wciąż pracują w wielu miejscach, zajmujących się analizami Big Data. Stosunkowo niedawno pojawił się jednak nowy pomysł: a może zredukować zespół do jednej osoby, która będzie miała wszystkie jego kompetencje, umiejętności i wiedzę? I w ten sposób narodził się nowy zawód, obecnie jeden z najbardziej pożądanych i perspektywicznych: Data Scientist.

Data Scientist (brak jest zgrabnego tłumaczenia na język polski) to osoba, która ma kompetencje z różnych dziedzin: informatyki, statystyki, matematyki, ekonomii, socjologii, psychologii, lingwistyki. Nie oznacza to oczywiście, że musi być mistrzem w każdej z wyżej wymienionych dyscyplin. Najczęściej od Data Scientist oczekuje się:
 
  • Umiejętności programowania (podstawa to: R, Python, SQL)
  • Umiejętności „obsługi” dużych wolumenów danych
  • Doświadczenia w pracy z bazami i hurtowniami danych
  • Znajomości analityki związanej z Big Data
  • „Wyczucia” rzeczywistości społecznej – żeby zobaczyć ludzi, a nie tylko liczby
  • Znajomości mechanizmów rządzących zachowaniem pojedynczych jednostek i większych zbiorowości
  • Interdyscyplinarnej wiedzy
  • Ciągłej gotowości, by uczyć się nowych rzeczy
  • Otwartości na świat, umiejętności dociekania i niezadawalania się oczywistościami

Data Scientist to czarodziej danych: nie tylko potrafi odnaleźć drogę w gąszczu liczb i słów, ale jest w stanie poprowadzić nią innych: swoich Klientów.

Tagi: Big Data, eksploracja danych, data mining, Data Scientist
 
Przeczytaj także:
Co to jest Big Data?
Pojęcie Big Data od jakiegoś czasu robi oszałamiającą karierę w informatyce, ekonomii, polityce czy...
Czytaj całość
Data Scientist – czarodziej danych
Upowszechnienie się Big Data zmusiło ludzi zajmujących się danymi do zmiany sposobu myślenia o anali...
Czytaj całość
Marketing napędzany przez dane
Marketing ewoluuje – znana i stara prawda. Nic dziwnego, skoro świat się zmienia, to i marketing nie...
Czytaj całość